GREEN&SUSTAINABLE

Chúng tôi tài trợ cho các dự án Xanh & Bền vững (Thư tín dụng Xanh) nhằm khuyến khích tính bền vững và hỗ trợ tất cả các loại dự án môi trường đặc biệt. Cụ thể hơn, chúng tôi đang tài trợ cho các dự án nhằm mục đích sử dụng năng lượng hiệu quả, ngăn ngừa ô nhiễm, nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp bền vững, bảo vệ hệ sinh thái dưới nước và trên cạn, giao thông sạch, nước sạch và quản lý nước bền vững. Chúng tôi cũng tài trợ cho việc phát triển các công nghệ thân thiện với môi trường.

Chúng tôi được xác minh và chứng nhận bởi Văn phòng Kinh doanh Xanh (Green Business Bureau), với chứng nhận rằng Thư tín dụng Xanh do chúng tôi cung cấp sẽ chỉ tài trợ cho các dự án mà mang lại các lợi ích lớn cho môi trường. Cục Kinh doanh Xanh (Green Business Bureau) là cơ quan đáng tin cậy trong lĩnh vực kinh doanh xanh. Các công cụ EcoAssessment™ và EcoPlanner™ của họ cho phép các doanh nghiệp hiểu, ưu tiên, thực hiện và chứng nhận các sáng kiến ​​xanh và thực tiễn kinh doanh bền vững. Là bên thứ 3 đáng tin cậy, họ cung cấp cho các doanh nghiệp con dấu chính thức để xác thực và thúc đẩy cam kết và thành tích xanh của các Thành viên.